Tiến độ công trình căn hộ La Astoria đến ngày 07/05/2016. Hiện nay công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện bên trong. La Astoria sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ dự án trong những ngày tới. Một vài hình ảnh xin được chia sẻ cùng mọi người.

tien-do-la-astoria-quan-2-nhin-can-canh hanh-lang-chung-cu-la-astoria-quan-2 hinh-anh-thuc-te-bep-la-astoria-quan-2 tien-do-thi-cong-khong-gian-can-ho-la-astoria-quan-2 tien-do-thi-cong-nha-ve-sinh-la-astoria-quan-2 thi-cong-bep-la-astoria-quan-2