TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Phương thức thanh toán La Astoria 2 tương đối nhẹ và được sự hỗ trợ của Ngân Hàng Vietinbank: lãi suất 12 tháng đầu là 7.7%

 la-astoria

PKD Chủ Đầu Tư: 0902.64.13.67